Ed. Infantil


Durant l’Educació Infantil acompanyam els infants en l’adquisió gradual d’autoestima, control emocional, habilitats socials i autonomia personal a través de diversos principis pedagògics com són el joc, l’experimentació o el descobriment de l’entorn. És en el segon cicle d’aquesta etapa (de 3 a 6 anys) quan es produeixen les primeres experiències relacionades amb la lectoescriptura, les habilitats numèriques i l’expressió musical.


Blog Ed. Infantil
Profesorado de Ed. Infantil