Ed. Secundària

Durant l'Educació Secundària continuam proporcionant al nostre alumnat una formació integral, de qualitat, que afavoreixi la seva autonomia, sentit crític i compromís social. Per això donam molta importància a les metodologies actives, a les TIC, al treball en valors,... cercant en tot moment un tracte proper del professorat, tant amb els estudiants com amb les famílies. Per facilitar i acompanyar la introducció a aquesta etapa l'alumnat de 1r d'ESO s'organitza en cotutories, de manera que l'acció tutorial pugui ser més individualitzada en aquest curs de canvi.


Blog Ed. Secundària
Profesorado de Ed. Secundària