Ed. Secundària

Durant l'Educació Secundària continuam proporcionant al nostre alumnat una formació integral, de qualitat, que afavoreixi la seva autonomia, sentit crític i compromís social. Per això donam molta importància a les metodologies actives, a les TIC, al treball en valors,... cercant en tot moment un tracte proper del professorat, tant amb els estudiants com amb les famílies. Per facilitar i acompanyar la introducció a aquesta etapa l'alumnat de 1r d'ESO s'organitza en cotutories, de manera que l'acció tutorial pugui ser més individualitzada en aquest curs de canvi.


Cursos de Ed. Secundària
Profesorado de Ed. Secundària