APIMA

La Junta Directiva de l’Associació està constituïda actualment per quinze membres, que treballen per donar suport al centre en l’educació dels nostres fills i filles.

Composició de la Junta:

Presidenta: Marta Aguayo Siquier

Vicepresidenta: Cristina Vilela Redel

Secretària: María Luz Guasp Ferrer

Tresorera: María de los Llanos Alemany Sánchez

Vocals: Nicolás Pizá Durán, Mª José Ochogavía Tomás, Cristina Cortés Romero, Isabel María Amorós Amorós, Ros Triay Oliver, Carolina Lomas Magraña, Marta Durán Abad, Sofía Feliu Durán, Mercedes Gaytán de Ayala Luzuriaga, Esther Feo Casas y Sonia Borrás García.

L’Apima està oberta a la participación de tots els pares i mares i us convidem a pertànyer a la mateixa o participar a alguna reunió.

APIMA - Apima Sagrat Cor (google.com)