Organigrama
Organigrama
Sagrat Cor

Organització del centre


A. ORGANITZAClÓ PEDAGÓGICA

1.  EQUIP DIRECTIU

Directora Titular: Juana Lozano

Director Pedagògic: Miquel Àngel Llabrés Ferrer

Directora d'Ed. Infantil: Cristina Bernal 

Directora d'Ed. Primària: Cuca de Ysasi 

Directora d'Ed. Secundària: Mar Calbetó

 

2. DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ

Mireia Planells Muntaner i Matilde Palou de Comasema Feliu.

 

3. COORDINADORS COMISSIONS DE TREBALL

Comissió de Pastoral: Marta Rotger

Comissió Mirall: Anna Castell

Comissió de Festes/Projectes: Paula Grande

Comissió de salut i medi ambient: Vanessa Gómez

Comissió Animació a la lectura:  Aina Galindo

Comissió de digitalització: Víctor Manuel García

 

4. COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

Departament de Matemàtiques: Mª Magdalena Llabrés

Departament de Llengua Castellana: Concha Arroyo

Departament de Llengua Catalana: Isabel Fernández

Departament d'Educació Física: Luís Argilés

Departament de Música: Antoni Montejano

Departament de Religió: Trinidad Jiménez

Departament de Plàstica: Leticia de la Torriente

Departament de Llengües Estrangeres: Mercedes Padilla

Departament de Ciències Socials: Miguel Torres

Departament de Ciències Naturals: Margalida Massot

Departament de Tecnologia: Joan Guasp

Departament d'Orientació: Mireia Planells 

Departament de Comunicació: Antònia Balaguer

 

5.  ESTRUCTURA I PROFESSORAT DEL CENTRE

EDUCACIÓ INFANTIL (EI)

9 mestres tutors/es

4 mestres especialistes 

2  PT 

1 AL EI-EP

1 orientadora EI-EP

2 ATE

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (EP)

 18 mestres tutors/es

3 mestres especialistes 

3 PT

1 AL EI-EP

2 AL EP-ESO

1 orientadora EI-EP

1 ATE

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (ESO)

14 aules ordinàries amb 14 professors tutors o tutores

1 aula PMAR (3r ESO) amb 1 professora tutora

1 aula PRAQ (4t ESO) amb 1 professora tutora

15 professors especialistes

2 orientadores

2 PT 

1 AL EP-ESO

 

B. ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA 

1.  SECRETARIA

        Asunción López  i Mª Asunción Estarellas

2.  ADMINISTRACIÓ

       Juana Mª Petro i Catalina Mª de Pablo

3.  PORTERIA

       Encarna López, Catalina Mª de Pablo i Maria Asunción Estarellas

4. MANTENIMENT

        Virginia Verdugo, Magdalena Belmar, Cati de Prada, Serafín Guindos 

5. AUXILIARS ESCOLETA MATINERA

         Catalina Pol, Isabel Simancas, Maria Zanoguera

 

C. CONSELL ESCOLAR 

President: Miquel Àngel Llabrés Ferrer

Representants Titularitat: Gemma Cardona Soley, Sor Margalida Moyà Pons, Miquel Balle Palou.

Representants Professorat: María del Mar Clar Terrades, Joan Guasp Balaguer, Catalina Palou de Comasema Feliu, Azahara Ruano Martinez.

Representants Pares i Mares: Marta Aguayo Siquier, Alberto Soriano Rosselló, Ana María Torres Estarellas, Francesc Josep Dalmau Fortuny.

Representants Alumnes: Diego Delgado Moreno, Jaume Pujol Huguet.

Representant PAS: Virginia Verdugo Ruiz.