Projecte Educatiu

L’acció educativa del Sagrat Cor té per objectiu formar persones que:

- descobreixin en l’Evangeli l’amor de Jesús.

- desenvolupin la seva personalitat de manera crítica, lliure i responsable.

- arribin al màxim de les seves possibilitats, valorant l'esforç en l'estudi com a part del procés de creixement personal.

- siguin agents de canvi a favor de la justícia, la pau i la cura del món.

- fomentin la cultura de la trobada i el diàleg, la cooperació i la gratuïtat.

- formin part d'una comunitat viva/ família que cerca el bé de tots.