Qui som?

A la nostra escola la persona és el centre. Entenem l’educació com l’acompanyament integral de la persona a través d’una docència innovadora, multimetodològica i transformadora. Per a nosaltres, l’important no és només que el nostre alumnat es formi acadèmicament, sinó també que es converteixin en adults compromesos amb la construcció d’un món millor.  

Formam part de les escoles de Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears (FECIB).