Qui som?

Al Sagrat Cor desenvolupam un model educatiu que té la persona al centre. Ens esforçam a crear un ambient de família en el qual cada tothom se senti valorat i respectat. Cream un clima acollidor acompanyant l'alumnat durant el seu creixement integral. Amb aquest fi educam en el diàleg, la solidaritat envers els altres i la cura del planeta, la nostra Casa Comuna.

Pel que fa a la vessant pedagògica valoram la diversitat com a font de riquesa, per això conjugam distintes metodologies (Aps, ambient, aprenentatge cooperatiu, pensament crític, projectes...) amb un mateix fi: arribar a tothom, perquè no tots aprenem de la mateixa manera.

Formam part de les escoles de Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears (FECIB).