Evangelització

Concebem la Pastoral com l’eix principal de la identitat de la nostra escola. La nostra missió educadora, inspirada en l’Evangeli, cerca l’educació integral de la persona, acompanyant l’alumnat en la recerca del sentit de la seva vida. Propiciam que tots els que formen la comunitat educativa descobreixin el seu món interior mitjançant l’educació del cor i es comprometin en la millora del món.

Volem fer viu dins el dia a dia l’Evangeli de Jesús a través de: reflexions, tracte amb els alumnes, obertura a les famílies, resposta a la realitat del món (campanyes de solidaritat i ajudes), celebracions, pla d’acció tutorial, convivències...


ITINERARI DE FE

És una proposta explícita per compartir i créixer en la fe.

Alumnes

S’ofereix des 2n de Primària fins a 4t d’ESO.

Es reuneixen setmanalment.

- Petjades (2n EP)

- Caminants (3r i 4t EP)

- Amics de Jesús (5è i 6è EP)

- Testimonis (1r i 2n d’ESO)

- Còmplices (3r i 4t d’ESO)

Famílies

S’ofereix a totes les famílies a partir de 3r de Primària.

Es reuneixen mensualment.

Què feim?

Celebracions, activitats lúdiques, dinàmiques grupals, moments d’interioritat i pregària, accions de voluntariat, convivències, participació a actes de la Diòcesi, testimonis de fe.