Ed. Primària
Durant l’Educació Primària oferim al nostre alumnat els ensenyaments que garanteixen la seva formació integral i que els permeten assolir la base per continuar l'aprenentatge al llarg de la vida. Es facilita l'adquisició, des de diferents metodologies, d'habilitats lingüístiques, logicomatemàtiques, creatives i artístiques.  És un moment clau per consolidar els hàbits d’estudi i de treball. En aquesta etapa també s’incideix en el foment de  les normes de convivència, a la resolució pacífica de conflictes, la cultura del diàleg i l’educació emocional.  

Blog Ed. Primària
Professorat de Ed. Primària