4t Educació Primària
Tutors:

4t A: Aina Pujadas

4t B: Mar Santacreu

4t C: Àngela Perelló