APIMAL'APIMA del Col·legi Sagrat Cor és una associació de pares i mares d'alumnes del col·legi, constituïda l'any 1973 sense ànim de lucre. Pertany a la Confederació de Federacions i Associacions de Famílies d'Alumnes de l'Escola Catòlica de les Illes Balears i està inscrita al Cens d'Associacions de Pares i Mares de la Conselleria d'Educació i Formació Professional amb el número APM-087-4.

La Junta Directiva de l'APIMA està composta per pares i mares voluntaris:

Presidenta: Marta Aguayo Siquier

Vicepresidenta: Cristina Vilela Redel

Secretària: Luz Ferrer Guasp

Tresorera: Maria de los Llanos Alemany Sánchez

Vocals: Cristina Cortés Romero, Nicolás Pizá Durán, María José Ochogavía Tomás, Marianne Pons, Laura Blasco Coll , Carolina Lomas Magaña, Marta Durán Abad, Sofía Feliu Durán, Esther Feo Casas, Sonia Borrás García, Jordi Fresno, Inma Billón i Antoine Verbruggen.


L'APIMA compta amb prop de 500 famílies sòcies que aporten una quota mensual de 8,80€ durant els 12 mesos de l'any. Totes les famílies estan convidades a participar en l'Associació de diferents formes, com participant en la Junta, assistint a alguna reunió o ajudant en activitats puntuals.


Per a qualsevol consulta, dubte, o suggeriment, podeu trobar-nos per mail: apima@sagratcor.fecib.net o en xarxes socials, tenim perfil a facebook i instagram (@apimasagratcor).

APIMA - Apima Sagrat Cor (google.com)

Torrada Sant Antoni-APIMA.pd

Circular 15% descompte llibres.pdf


---------------------------------------------------------------

La APIMA del Colegio Sagrado Corazón es una asociación de padres y madres de alumnos del colegio, constituida en el año 1.973 sin ánimo de lucro. Pertenece a la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias de Alumnos de la Escuela Católica de las Islas Baleares y está inscrita en el Censo de Asociaciones de Padres y Madres de la Conselleria d’Educació i Formació Professional con el número APM-087-4.

La Junta Directiva de la APIMA está compuesta por padres y madres voluntarios:

Presidenta: Marta Aguayo Siquier

Vicepresidenta: Cristina Vilela Redel

Secretaria: Luz Ferrer Guasp

Tesorera: Maria de los Llanos Alemany Sánchez

Vocales: Cristina Cortés Romero, Nicolás Pizá Durán, María José Ochogavía Tomás, Marianne Pons, Laura Blasco Coll , Carolina Lomas Magaña, Marta Durán

Abad, Sofía Feliu Durán, Esther Feo Casas, Sonia Borrás García, Jordi Fresno, Inma Billón y Antoine Verbruggen.


La APIMA cuenta con cerca de 500 familias socias que aportan una cuota mensual de 8,80€ durante los 12 meses del año. Todas las familias están invitadas a participar en la Asociación de diferentes formas, como participando en la Junta, asistiendo a alguna reunión o ayudando en actividades puntuales.


Para cualquier consulta, duda, o sugerencia, podéis encontrarnos por mail: apima@sagratcor.fecib.net o en redes sociales, tenemos perfil en facebook e instagram (@apimasagratcor).

APIMA - Apima Sagrat Cor (google.com)

Torrada Sant Antoni-APIMA.pd

Circular 15% descompte llibres.pdf