3r Educació Primària
Tutors

3r A: Sol Moragues / Carolina Mora

3r B: Sílvia Ferrer

3r C: Trinidad Jiménez