6è Educació Primària
Tutors

6è A: Julia del Hoyo

6è B: Paula Grande

6è C: Luis Argilés